Informatii generale

Fondat în 1982, International Educațional Fellowship (I.E.F.) este menit să ofere instruire creștinilor din bisericile locale din întreaga lume, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. I.E.F. operează sub auspiciile Societății Misionare MISSION POSSIBLE FOUNDATION, care își are sediul central în DENTON, TEXAS, S.U.A.

În prezent cursurile IEF sunt disponibile în limba engleză, rusă și română. Ele sunt deja traduse și în bulgară, georgiană și armeană și sunt în proces de tipărire. De asemenea se lucrează la implementarea lor în China, Burma, India și Africa.

Cursurile au fost concepute astfel încât să furnizeze atât un studiu progresiv, complet și echilibrat al Bibliei, cât și o programă de învățământ pentru instruirea și echiparea pentru slujire în Împărăția lui Dumnezeu. Autorii cursurilor și-au dat toate silințele să asigure acestor cursuri un conținut fidel adevărului biblic. De asemenea, dorință arzătoare a acestor autori este că materialele oferite să țină pasul cu nevoile continuu schimbătoare ale slujitorilor creștini din zilele noastre și să răspundă acestor nevoi.

International Educațional Fellowship oferă două programe academice de studiu: Pregătire pastorală și Educație creștină. Fiecare programă este împărțite în patru niveluri de studiu progresiv, cursurile și programele permițând, în principiu, fiecărui student să aibă propriul ritm de studiu. Acest îndrumător prezintă lista cursurilor ce trebuie studiate pentru absolvirea fiecăruia din cele patru niveluri, pentru fiecare programă. La absolvirea fiecărui nivel, studentului i se acordă un certificat sau o diplomă din partea I.E.F. în asociație cu CHRISTIAN LIFE COLLEGE, Mount Prospect, Illinois, S.U.A., institut american cu grad universitar autorizat de stat și membru al Asociației Institutelor Biblice Americane.


Obiectivele programelor I.E.F.

Să pregătească lideri pentru bisericile locale.
Să instruiască pe cei chemați în lucrare.
Să asigure o echipare și o instruire suplimentară pentru slujitorii implicați deja în lucrarea lui Dumnezeu.
Să asigure oportunitatea creșterii spirituale pentru fiecare student în parte.Norme de lucru

Cursurile I.E.F. sunt disponibile pentru toți creștinii, indiferent cărei denominațiuni religioase îi aparțin, care împlinesc următoarele condiții:

1. Completarea FIȘEI DE ÎNSCRIERE tip, care să fie vizată de păstorul (responsabilul) bisericii locale din care face parte solicitantul. FIȘA DE ÎNSCRIERE completată va fi trimisă la secretariatul Colegiului Biblic Est European, la adresă specificată.

Studenții pot obține cursurile direct de la secretariatul colegiului sau le pot primi prin poștă urmând a studia individual, discutarea materialelor studiate și examinarea făcându-se în cadrul unor grupe locale de studiu, sub îndrumarea unui lider de grup numit de conducerea Colegiului în colaborare cu biserică locală. Prezența la seminarii și testări este obligatorie.
Pentru a ușura procesul de examinare, în principiu, examinarea se face lunar pentru două cursuri, pe bază înțelegerii dintre studenți și liderul grupului, fiecare curs fiind independent de celelalte cursuri.
Evaluarea examinării scrise se face sub formă de calificative, astfel:
A - EXCELENT pentru răspunsuri corecte între 94 - 100% din test;
B - FOARTE BINE (86 - 93%);
C - MEDIU (78 - 85%);
D - SATISFĂCĂTOR (70 - 77%);
N - NESATISFĂCĂTOR (sub 70%). Examenul la care studentul a obținut calificativul NESATISFĂCĂTOR va fi dat din nou, data reexaminarii fiind stabilită la înțelegere cu liderul grupului, înaintea examinării pentru următoarele cursuri.

NOTĂ: Cursurile programelor I.E.F. pot fi obținute și de către persoanele care nu sunt interesate în obținerea diplomelor de absolvire.

Pentru informații suplimentare privind cursurile IEF, va rugăm să ne contactați accesând secțiunea contact, sau direct la email: ief@cbee.ro, eebc@rdslink.ro

Nivelul I
 • Nr. crtCursuri comune
 • 1Temeliile credinței
 • 2Căsătoria
 • 3Lauda și închinarea
 • 4Introducere în Vechiul Testament
 • 5Introducere în Noul Testament
 • 6Viața lui Cristos
 • 7Metode de studiu biblic
 • 8Introducere în educația creștină
 • 9Creația
 • 10Doctrina mântuirii
 • Cursuri specifice - PREGĂTIRE PASTORALĂ
 • 11Evanghelizare practică
 • 12Iertarea
Nivelul II
 • Nr. crtCursuri comune
 • 1Vorbirea în public
 • 2Rugăciunea și mijlocirea
 • 3Resursele Duhului Sfânt
 • 4Conducerea și autoritatea spirituală
 • 5Doctrine biblice fundamentale
 • 6Doctrina sfințirii
 • 7Faptele apostolilor
 • 8Galateni
 • 9Pentateuhul
 • 10Evanghelizarea copiilor
 • Cursuri specifice - PREGĂTIRE PASTORALĂ
 • 11Istoria bisericii
 • 12Războiul spiritual
Nivelul III
 • Nr. crtCursuri comune
 • 1Cărțile poetice ale Vechiului Testament
 • 2Istoria Vechiului Testament
 • 3Profeții mari
 • 4Profeții mici
 • 5Evrei
 • 6Epistolele din închisoare
 • 7Romani
 • 8Lucrarea cu copiii
 • Cursuri specifice - PREGĂTIRE PASTORALĂ
 • 9Responsabilități pastorale
 • 10Istoria și principiile misiunilor
 • 11Vindecarea divină
 • 12Conducerea bisericii
Nivelul IV
 • Nr. crtCursuri comune
 • 1Introducere în filosofie
 • 2Epistolele pastorale
 • 3Geografia și obiceiurile biblice
 • 4Daniel
 • 5Epistolele generale
 • 6Apocalipsa
 • 7Apologetică
 • 8Religii comparate
 • Cursuri specifice - PREGĂTIRE PASTORALĂ
 • 9Arta consilierii cristocentrice
 • 10Interpretarea Scripturii
 • 11Lucrările bisericii
 • 12Administrare financiară

My Yahoo Status

Link-uri rapide

0259 477 099

0359 410 508

ief@cbee.ro

www.cbee.ro

www.mediacbee.ro