Prezentarea sectiei de Jurnalism

cursuri la zi, durata 3 ani

În contextul în care implicarea creștinilor în mass-media oscilează între provocare și necesitate, Colegiul Biblic Est European pregătește profesioniști pentru răspândirea mesajului Evangheliei în forme noi, dar și oameni de caracter gata să fie o voce credibilă în peisajul mediatic românesc.

Secția Jurnalism Instruire Media oferă o pregătire complexă abordând toate mijloacele de informare/comunicare în masă. Studenții sunt/ vor fi provocați să-și dezvolte aptitudinile cu profesionalism în lumina perspectivei creștine despre lume și viață.

Aplicabilitatea cursurilor constituie o preocupare majoră pentru cadrele didactice din țară și străinătate (profesioniști mass-media cu vastă experiență în domeniu). De aceea oferim o bază materială de excepție:
- stații de montaj Mac
- camere video SD și HD
- aparatură foto digitală SLR
- aparatură studio mobil
- studio radio
- redacția revistei studenților, Raze de lumină
- secție de specialitate în cadrul bibliotecii.

Departamentul de Jurnalism - Pregătire Media

NOTE: Totalul creditelor obținute - 91.

Departamentul de științe sociale

NOTE: Numărul creditelor obținute - 20.

Departamentul de teologie practică

NOTE: Totalul creditelor acumulate - 42.

Departamentul de teologie biblică

NOTE: Totalul creditelor acumulate - 11.

Departamentul de teologie

NOTE: Totalul creditelor acumulate - 16.